Om

Fra begyndelsen af 1970’erne til 1990’erne ændrede literacy-begrebets profil og status sig markant. Udviklingen fandt især sted i de økonomisk veludviklede
angloamerikanske lande, og det skete på tværs af uddannelsesinstitutioner.
Processen er siden blevet forstærket af den teknologiske udvikling og den deraf følgende eksplosion inden for massekommunikation og digitale netværk.

Sådan indleder Colin Lankshear og Michele Knobel deres kapitel, Fra Læsing til New Literacies, der handler om udviklingen i brugen og forståelsen af literacy begrebet.

Colin Lankshear er adjungeret professor i sprog og literacy ved flere universiteter i Australien og Canada. Lankshear har været ansat som forsker og underviser ved universiteter i bl.a. Auckland, New Zealand og Queensland, Australien. Han er forfatter til en række bøger og artikler om literacy, diskursteori og læring, mange af dem sammen med Michele Knobel.

Michele Knobel er professor ved Montclair University i USA med speciale i sprog og tidlig literacy. Knobel har tidligere arbejdet som lærer i Australien og har
været tilknyttet en række australske universiteter som forsker og underviser. Hun er forfatter til en række bøger og artikler om literacy, mange af dem sammen med Colin Lankshear.