Literacy er vores kompetence til at afkode, forstå og anvende bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning, billeder og andre symboler som et middel til at forstå verden og til at udtrykke os.

Det er er et komplekst begreb, som til stadighed diskuteres. Med literacy.dk giver vi et kig ind i de forskellige forståelser.
Læs mere