Forstå

Nogle kritikere har kaldt literacy-krisen for en ’opfindelse’.

 • Hvad kan argumentet være for det? Inddrag gerne danske forhold.
 • Diskuter, og find argumenter for, at der kan være sammenhæng mellem et samfunds literacy-niveau og dets økonomiske udviklingsmuligheder
 • Kan literacy også hæmme udvikling?
 • Diskuter, om denne politiske tendens også gør sig gældende i Danmark. Kom med eksempler.
 • Diskuter, hvorfor internationale sammenligninger mellem landes uddannelsessystemer fylder så meget i den politiske debat i de enkelte lande – også i
  Danmark?
 • Find danske eksempler på, at sprogbrugen har ændret sig fra ’læsning og skrivning’ til ’literacy’, fx i bogtitler, konferencer og forskningsprojekter. Find også eksempler på, at det ikke er tilfældet.
 • Diskuter, hvad det indebærer at bruge begrebet ’literacy’ i stedet for ’ læsning og skrivning’.

Brugen af ’literacy’-begrebet sker i Danmark med en forsinkelse på 20-30 år i forhold til lande som Australien, England, USA m.fl.

 • Hvorfor det?
 • Kan I finde andre eksempler på tendenser i skoleverdenen, som kommer til Danmark med en tilsvarende forsinkelse?

Lav en kort beskrivelse af, hvad ’sociokulturel’ betyder.

 • Diskuter, hvilke praktiske konsekvenser et sociokulturelt sprogsyn har i konkret undervisning.
 • Lav en liste over de ti vigtigste kulturelle emner, begivenheder eller værker, som et moderne menneske bør have kendskab til. Sammenlign med andres tilsvarende lister

Hvilke ændringer i moderne arbejdsliv har med literacy at gøre?

 • Find eksempler på jobfunktioner med nyt literacy-indhold, og diskuter hvad det betyder for skolens literacy-undervisning.
 • Diskuter begrebet ’powerful literacy’: Hvad betyder det?
 • Kom også med eksempler på mere og mindre magtfulde literacies.

I kapitlet bliver beskrivelsen af literacy-begrebet meget bredt. Det bliver næsten synonym med ’kompetence’ (se også kommentarerne).

 • Er literacy-begrebet så stadig brugbart og meningsfuldt?
 • Kan vi lave en dansk definition, som er mere præcis?

Diskuter, hvilke digitale literacy-kompetencer børn og unge bør have i fremtiden.

 • Diskuter begrebet ’kritisk literacy’.
 • Lav en kort beskrivelse af henholdsvis det ontologisk og det paradigmatisk nye ved nye literacies.
 • Kom med eksempler på de ontologisk nye literacies. Brug evt. de sidste sider i Peter Heller Lützens artikel: ”Literacy – et samlet blik” (KvaN 99, 2014)