Stilladseret læsning

Pauline Gibbons
Artiklen
Læsning på andetsproget er skrevet af Pauline Gibbons. Teksten er oversat af Lotte Follin og redigeret af Peter Heller Lützen.
PDF egner sig bedst til PC og Windows-baserede enheder
ePUB egner sig bedst til Mac, iPad, iPhone on Android
Introduktion
Kristine Kabel, ph.d.-stipendiat ved IUP, Aarhus Universitet, rammesætter og introducerer til Pauline Gibbons’ artikel: Læsning på andetsproget.
PDF egner sig bedst til PC og Windows-baserede enheder
ePUB egner sig bedst til Mac, iPad, iPhone on Android
Kommentarer
Uffe Ladegaard, lektor i dansk og dansk som andetsprog ved UC Lillebælt og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet, giver Pauline Gibbons’ artikel nogle kritiske og analytiske ord med på vejen.
PDF egner sig bedst til PC og Windows-baserede enheder
ePUB egner sig bedst til Mac, iPad, iPhone on Android
Film
Maria Neumann og Mette Ginman, der begge er lektorer på professionshøjskolen UCC, diskuterer, hvordan man kan bruge Pauline Gibbons' artikel Læsning på andetsproget i sin daglige undervisning.