Om Literacy

Literacy handler om den måde, mennesker begår sig på og kommunikerer i verden. Det kan være via bogstaver, tal, ikoner, symboler og meget mere.

Det er er et komplekst og interessant begreb, som mange forskere og teoretikere diskuterer. Med literacy.dk inviterer vi undervisere og studerende til at undersøge og diskutere de forskellige forståelser, dette brede læsebegreb rummer.

literacy.dk er Nationalt Videncenter for Læsnings site om literacy

Det er et site hvor lærere, undervisere og studerende gratis kan downloade artikler og se film om literacy.

Formålet er at stille et forskningsbaseret materiale om literacy til rådighed, som kan bruges i undervisning, til opgaveskrivning – eller bare til hurtigt og nemt at hente viden om begrebet.

Literacy – et bredt læsebegreb

Literacy handler om den måde, mennesker begår sig på og kommunikerer i verden. Det kan være via bogstaver, tal, ikoner, symboler og meget mere.

Det er er et komplekst og interessant begreb, som mange forskere og teoretikere diskuterer. Med literacy.dk inviterer vi undervisere og studerende til at undersøge og diskutere de forskellige forståelser, dette brede læsebegreb rummer.

literacy.dk – et tematisk site

literacy.dk er tematisk opbygget. Alle temaer belyses via en forskningsartikel, der har haft en særlig betydning for netop dette aspekt af literacy-begrebet.

Hver artikel rammesættes af en introduktionstekst, hvori de væsentligste pointer og begreber i artiklen forklares. Den ledsages af en række spørgsmål, som kan sætte gang i eftertanke og refleksion, og så bliver den diskuteret via en række kommentarer fra forskere og praktikere. Nogle på skrift, andre i form af små film.

literacy-dk – et både ’print ud-’ og ’læs online-’ site

Alle artikler på literacy.dk kan læses i både pdf- og ePub-format.

Epub-formatet er særlig egnet til læsning på tablet og smartphone og giver blandt andet mulighed for at markere og tage noter i teksten samt dele interessante tekstuddrag. Dette kræver dog et epub reader program – dvs. et program der kan læse epub formatet. Flere forskellige readere til ePub-tekster kan hentes i App-store ligesom de også findes som Android apps.