Literacy og sprog

David Barton
Artiklen
Literacy og sprog er skrevet af David Barton. Teksten er oversat til dansk af Charlotte Schaar/EasyTranslate og redigeret af Peter Heller Lützen og Jacob Spangenberg.
PDF egner sig bedst til PC og Windows-baserede enheder
ePUB egner sig bedst til Mac, iPad, iPhone on Android
Introduktion
Bettina Buch, lektor, ph.d., UCSJ, introducerer David Bartons tekst “Literacy og sprog” ved blandt andet at give et indblik i kapitlets sigte og forklare hans økologi-metafor.
PDF egner sig bedst til PC og Windows-baserede enheder
ePUB egner sig bedst til Mac, iPad, iPhone on Android
Kommentarer
Læs to kommentarer. Den ene af Andreas Stæhr, ph.d., postdoc ved Københavns Universitet. Den anden af Thomas Thurah, mag.art, forfatter, lektor ved læreruddannelsen på Metropol.
PDF egner sig bedst til PC og Windows-baserede enheder
ePUB egner sig bedst til Mac, iPad, iPhone on Android
Film
Centerleder Lene Storgaard Brok og læsevejleder Birgit Lundemann Street fortæller i fire små filmklip om David Bartons tekst og dens betydning for praksis.