Om

”Kan litteraturundervisningen mindske uligheden i samfundet?” er det centrale spørgsmål, Sylvi Penne stiller i artiklen ”Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle”. Til det knytter hun en lang række vigtige underspørgsmål: Hvorfor har nogle elever nemmere ved at deltage i litteraturundervisningen end andre? Hvad er litteraturundervisningens formål? Hvorfor fortolker elever fra forskellige sociale klasser litterære tekster på forskellige måder?

I tillæg til det knytter Sylvi Penne to områder sammen, som vi er vant til at betragte hver for sig: litteratur og literacy. I traditionel didaktisk tænkning har litteratur med dannelse at gøre, og literacy med kompetence at gøre. I Sylvi Pennes tænkning har litteratur også med literacy at gøre; det at kunne beherske forskellige måder at analysere og skabe litterært sprog på giver adgang til det, som hun med inspiration fra litteraturteoretikeren Robert Scholes kalder ”textual power”, og som literacy-teoretikeren James Paul Gee kalder literacy-kompetence. Sidstnævnte James Paul Gee, som spiller en hovedrolle i Sylvi Pennes artikel, har sin egen udgivelse på literacy.dk, som hedder ”Literacy og diskurs”.

Sylvi Pennes artikel udkom oprindeligt i 2010 som et kapitel i hendes bog "Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og den videregående skole". Den udkom på Universitetsforlaget i Oslo.

Forlaget Klim i Danmark udgav i 2015 en artikel af Sylvi Penne med titlen "Skønlitteratur i skolen i et literacyperspektiv", der indeholder mange af de samme pointer og afsnit som "Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle". Det var i antologien "Literacy i læringskontekster", der udkom på norsk i 2013 under samme titel. Den er redigeret af Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum.