Forstå

Før du læser artiklen:

Afklar, hvad du ved om literacy-begrebet.

Overvej, hvad det vil sige at have kulturel kapital.

Tænk tilbage på den litteraturundervisning, du selv har deltaget i løbet af din skoletid. Hvad var karakteristisk for den? Hvordan deltog du og de andre elever i den? Hvad var formålet med den?

Hvordan vil du forklare forskellen på fiktion og fakta?

Prøv at finde ud af, hvad begrebsparret primærdiskurs og sekundærdiskurs dækker over ved hjælp af en søgning på en søgemaskine.

 

Mens du læser artiklen:

Overvej, hvad betydningen af et hverdagssprog er. Og hvad forskellen på hverdagssproget og skolens sprog er.

Hvad betyder det, når Penne siger, at primærdiskursen er vores diskursive identitet?

Hvad betyder ordet primærdiskurs i artiklen?

Hvordan stimuleres vi, fra vi er helt små til at lære eller ikke lære de værdier, der er indlejret i skolen?

Forklar forskellene på at læse litteratur som ”litteratur” og litteratur som information ud fra artiklens forståelse.

Hvad vil det sige at læse den samme tekst med helt forskellige erfaringer? Hvad kan der komme ud af det?

Hvordan forestiller Sylvi Penne sig, at lærere skal undervise i fiktive tekster?

 

Diskuter følgende, efter du har læst artiklen:

Hvilken betydning har læsning og tekstsamtaler i hjemmet og i skolen for et barns fremtidige uddannelsesmuligheder?

Penne taler om, at det er nødvendigt med didaktisk handling i klasserummet, hvis litteraturundervisningen skal være for alle. Hvad indebærer dette for læreren?

Hvordan vil du undervise i litteratur, så alle kan deltage?

Pennes tekst problematiserer elevorienteret undervisning. Hvordan forholder du dig til det?

Hvad betyder det for elevers måder at indgå i litteraturundervisningen, at tekster i dag ofte også er multimodale?

Hvordan forholder du dig til Pennes forslag til litteraturundervisning? Vil du lade dig inspirere af disse forslag? Hvad vil du konkret gøre?