Om

Ulf Dalvad Bethelsen er Mag.art og ph.d. og ansat som adjunkt ved Aarhus Universitet, DPU. I artiklen “Om det 21. århundredes kompetencer – fra arbejdsmarkedspolitik til allemandseje” (2017) introducerer han begrebet det 21. århundredes kompetencer/21stcentury skills. Hvor stammer begrebet fra? Hvilke konkrete kompetencer er der tale om? Og hvorfor er det så vigtigt at tilegne sig disse kompetencer?

Berthelsen udfører et arkæologisk arbejde ved at grave de historiske baggrunde for det 21. århundredes kompetencer frem samt pege på, hvilke internationale organisationer der er med til at definere begrebet. I artiklen udlægges baggrunden for at forstå, hvilke krav der er blevet udpeget som specifikke for det 21. århundrede, og hvorfor de skal honoreres. Samtidig forbinder Bethelsen kompetencebegrebet til skolens udvikling og diskuterer forholdet mellem literacy og 21st century skills.

Det 21. århundredes kompetencer

Først lægger Berthelsen ud med en præsentation af de herskende definitioner af 21st Century Skills, sådan som de bliver formuleret af OECD og de to læringskonsortier P21 og ATC21S.

Om end disse tre organisationer anskuer begrebet forskelligt, finder man også en række væsentlige lighedspunkter i deres definitioner. De fremhæver f.eks. alle tre evnen til at anvende sociale og digitale teknologier, evnen til selvledelse og selvlæring, evnen til at samarbejde og indgå i sociale relationer og evnen til at tænke kritisk og være innovativ og kreativ.

Danmark, dannelse og det 21. århundredes kompetencer

I Danmark har det især været underviserne selv, der har vist positiv interesse for 21st Century Learning, påpeger Berthelsen, og ofte har interessen været knyttet til brugen af nye medier og lærings-, informations- og kommunikationsteknologi. Men man har hidtil også været noget ukritisk, mener han.

Derfor vender han sig i artiklen mod diskussionen om forholdet mellem kompetence og dannelse, som han mener indirekte kan give et kritisk perspektiv på 21st Century-tænkningen. For spørgsmålet er, om kompetencebegrebet – som er selve fundamentet i 21st Century Skills – virker reducerende ind på dannelsestanken i det danske skolesystem.

Literacy og 21st Century Skills

Berthelsen har skrevet artiklen specielt til literacy.dk, og derfor rummer den selvfølgelig også en grundig behandling af forholdet mellem literacy og det 21. århundredes kompetencer.

Bl.a. diskuterer Berthelsen i hvor høj grad 21st Century Skills også kan betegnes som literacy-kompetencer. Herved rammer artiklen lige ned i den aktuelle debat om literacy-begrebets definition og status i det 21. århundredes læringslandskab.