Læs mere

Projekt: Game-Based Learning in the 21st Century

Kan man anvende børns glæde ved spil til at skabe øget læring og trivsel i skolen? Det skal det 5-årige forskningsprojekt Game-Based Learning in the 21st Century undersøge.
Projektet har til formål at udvikle evidensbaseret og praksisnær viden om, hvordan spilrelaterede læringsaktiviteter, evalueringsredskaber og didaktiske designprincipper kan øge elevers motivation og 21st century skills.
I projektet er der særligt fokus på at fremme kompetencerne: samarbejde, kritisk tænkning, problemløsning og kommunikation.

 

Projekt: Hitte-på

Projektet HITTE PÅ udviklede og gennemførte et innovativt læringskoncept i danskundervisningen i Kolding Kommunes 1. klasser.
Formålet var at skabe undersøgende, selvstændigt tænkende og handlende børn, der kan formidle deres idéer og synspunkter såvel mundtligt og skriftligt.