Forstå

I sin artikel taler Pauline Gibbon om flersprogede elever.

  • Diskutér hvordan dette også gælder for andre læsere
  • Diskutér kulturforskelles betydning for læsning.
  • Kom med eksempler på situationer hvor manglende kendskab til emnet eller genren har betydning for forståelsen. Fx fra jeres egne læseerfaringer.
  • Kom med eksempler på læsning hvor afkodningen er korrekt, men forståelsen udebliver.
  • Diskutér hvilke forskellige typer af skrifthændelser/ literacy events en skoleelev indgår i i løbet af en almindelig dag.