Forstå

Hvad er et strukturelt sprogsyn? Hvad er et konstruktivistisk? Noter træk ved de to sprogsyn.

Hvilke sproglige registre benytter I hver især i løbet af en almindelig dag? Tænk på, at de både kan være mundtlige og skriftlige. Hvilke situationer er de knyttet til? Noter eksempler på ord og vendinger, man bruger i de forskellige registre.

Hvilke skriftlige genrer benytter I typisk i løbet af en almindelig dag?

Diskuter, hvilke diskursfællesskaber, I hver især indgår i.

Lav en mini-diskursanalyse af jeres eget uddannelsessted. Hvilke normer for adfærd og sprogbrug kendetegner det? Gør evt. det samme med et praktiksted, I har været som led i uddannelsen.

Find eksempler på forskellige tekstgenrer fra jeres egen dagligdag. Mindst en af dem skal være et undervisningsmiddel – enten til jeres egen uddannelse eller til skoleelever. Analyser dem på samme måde, som Barton gør: ud fra teksttræk og de subjektpositioner, som de inviterer til.

Læs Thomas Thurahs kommentar til Bartons artikel, og find eksempler på redundans hos Barton.

Diskuter, om man kan lave helt redundans-frie tekster. Forsøg evt. med en tilfældig tekst, I har foran jer – og fjern de redundante elementer.

Kom med eksempler på ’oppositionelle læsninger’, altså at man læser imod tekstens intention. Diskuter udtrykket ”at læse, som Fanden læser Biblen”.