Flere film for: Literacy og sprog

Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, fortæller, hvordan David Bartons artikel Literacy og sprog blev anvendt i projektet: Skrivedidaktik på mellemtrinet i alle fag.

Om David Barton og Literacy og sprog

Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, introducerer til David Bartons artikel Literacy og sprog.

David Barton på en skole i Ishøj

Birgit Lundemann Street, læsevejleder på Gildbroskolen i Ishøj, fortæller, hvordan de på skolen tænker David Bartons pointer om literacy og sprog ind i undervisningen.

David Barton og genrepædagogik

Birgit Lundemann Street , læsevejleder på Gildbroskolen i Ishøj, fortæller, hvordan de på skolen tænker David Bartons pointer om literacy og sprog ind i undervisningen.
Særligt lægger hun vægt på skolens fokus på genre og genrepædagogik i undervisningen.