Om

Siden James Paul Gee skrev talen What is Literacy? til en konference om familie-literacy på Harvard Universitet, er teksten blevet en klassiker. I 1989 blev teksten trykt i Journal of Education, og senere er den blevet genoptrykt adskillige gange.

James Paul Gee er professor ved Arizona State University, og i artiklen What is Literacy?søger han at gøre op med tidens snævre fokus på literacy som blot læsefærdighed. I artiklen udfolder Gee begreberne literacy og diskurs, og han argumenterer for, at de to begreber er tæt forbundne.

I årene efter 1989 har Gee videreudviklet sin forståelse af begreberne, og i Thomas Roed Heidens introduktion og i Sylvie Pennes kommentar til teksten, kan du bl.a. læse mere om denne udvikling.