Forstå

  • Gee fremhæver fem karakteristika ved diskurser. Lav en øvelse, hvor I ser på jeres egen uddannelse som en diskurs. Find diskursive træk ved jeres uddannelse ud fra de fem punkter. Diskutér særligt, hvad Gee mener, når han siger, at diskurser er resistente over for kritik indefra,

 

  • Gee taler i artiklen om, at nogle diskurser udnævner deres egne ideologiske forestillinger som ’rigtige’, og at dette kan stride imod, hvad man ud fra en moralsk diskurs opfatter som rigtigt og forkert. Lovgivning på skoleområdet kan være et eksempel. Diskutér forskelle i, hvordan officielle diskurser begrunder ny lovgivning, og hvordan andre diskurser kritiserer den.

 

  • Find eksempler på, hvordan ”individet blot er et mødested for mange diskurser”. Hvilke diskurser indgår I hver især i i løbet af en helt almindelig dag (studie, job, fritid, familie osv.)? Find eksempler på, at diskurser kan være i konflikt med hinanden. Gee skriver, at det ikke er det enkelte menneske, der handler, men diskursen, der handler gennem den enkelte. Er I enige i det?

 

  • Kom med eksempler på færdigheder, som I har henholdsvis lært eller tilegnet jer. Det er ikke sikkert, man kan skelne helt skarpt, men man kan sige, at enten læring eller tilegnelse har været dominerende i processen.

 

  • Lav en brainstorm over fordele ved henholdsvis tilegnelse og læring. Kom med eksempler på undervisningsformer, som tilgodeser henholdsvis det ene eller det andet.

 

  • Diskutér, hvorfor børns forskellige baggrund er afgørende for deres udbytte af skolegang. Brug Gees begreber om læring, tilegnelse, primær og sekundær diskurs.