Flere film for: Literacy i et historisk perspektiv

Nadia Rathje om literacy i den nye læreruddannelse

Skoleleder Nadia Rathje fortæller om hvordan og hvorfor begrebet literacy beskrives i bekendtgørelsen for den nye læreruddannelse. Hun giver også et eksempel på, hvordan literacy-tænkningen kan inddrages i undervisningen i skolen.

Byg et Hus – læringsforløb i Vejle kommune

I Vejle kommune har man, i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, igangsat projektet: Byg et Hus. Byg et Hus er et grundskoleprojekt, hvis overordnede emne er byggeri. Forløbet strækker sig over 3. – 6. klassetrin med én hel undervisningsdag på Syddansk Erhvervsskole på hvert af klassetrinene. Eleverne bygger gruppevis et hus i skala 1:20, og byggeri, indretning og hverdagsliv i ”huset” danner afsæt for elevernes faglige læring i centrale skolefag.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde ud fra en literacytænkning i undervisningen i grundskolen.

Læs mere om projekt Byg et hus her

Mette Bak Bjerregaard om literacydimensionen i læringsforløbet Byg et Hus

Mette Bak Bjerregaard, cand.pæd.didaktik, lægger et analytisk blik på de dele af læringsforløbet Byg et Hus, som viser, hvordan man kan arbejde ud fra en literacytænkning i undervisningen i grundskolen.