OM

Hvad sker der, hvis man tænker forskelligartede opfattelser af, hvad literacy er, sammen? Og hvad sker der, hvis man samtidig forsøger at uddrage det bedste fra begge disse verdener i forhold til at forstå, hvordan børn udvikler deres læse- og skrivefærdigheder i børnehaven og i indskolingen? Det er disse spørgsmål, Catherine Snow jagter svarene på i artiklen ’Hvad er literacy i den tidlige barndom?’, der første gang blev trykt i 2008.

Catherine Snow er professor ved Harvard Graduate School of Education. Hun har skrevet en lang række artikler og bøger om børns sprog- og læseudvikling. Hun har også skrevet omfattende om læseforståelse, herunder har blandt andet fokuseret på, hvordan børn får et større og bredere ordforråd.

Hun har været projektleder på to store nationale undersøgelser af læsning i USA. Begge har givet anledning til rapporter, der har fået opmærksomhed blandt læseforskere over hele verden. Det drejer sig om ‘Preventing Reading Difficulties in Young Children’ fra 1998 ‘Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension’ fra 2002.