Forstå

Før du læser artiklen:

Se speeddrawingen ’Hvad er literacy? (se den nedenfor).
Noter derefter kort dine forventninger til:

1) hvad du tror, Catherine Snows artikel handler om.
2) hvordan den er opbygget.
3) hvordan den vil argumentere for sine påstande.
4) hvordan den vil være relevant for dit studie eller din profession.

 

Mens du læser artiklen

Formuler en definition af literacy ud fra, hvad Catherine Snow skriver i artiklen.

Lav et tokolonnenotat undervejs, hvor du noterer de forskellige opfattelser af, hvad literacy er i den tidlige barndom. Noter hvor opfattelserne adskiller sig fra hinanden, og, hvad der er enighed om

Se de to videoer med pædagogen Ann Mari Ulnits Lieberkind, og prøv at forholde dig til de overensstemmelser, der er mellem den praksis, som hun beskriver, og den forskningsmæssige viden og teori, som Catherine Snow formidler.

 

Efter du har læst artiklen

Forhold dig igen til relevansen af artiklen i forhold til dit studie eller din profession.

Opsummer de vigtigste pointer i artiklen med dine egne ord.

Se videoen med Anders Skriver Jensen, og sammenlign din forståelse af artiklen med hans forståelse. (se videoen nedenfor)

Læs de to kommentarer af Stine Fuglsang Engmose og Anders Skriver Jensen, og sammenlign de to perspektiver på Snows artikel med din forståelse af artiklen.